Osnovne informacije

: RS
:
: Delegat u Domu naroda BiH
: Magistar prava
: 77 godina

Aktivnosti tokom mandata

15. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

2. 10. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Sredoje Nović
1%
1
7.46666666666667%
7
21%
Zlatko Miletić
21

Prisutnost na glasanjima

Sredoje Nović
96.078431372549%
96 %
92.5326797385621%
93 %
100%
Denis Bećirović
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.