23. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

15. 6. 2022

Glasanje

Davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma i Ugovora iz tačaka od 27. do 32. dnevnog reda, uključujući i tačku 32. dnevnog reda - Prvi krug