28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

27. 4. 2022

Stenogram

Dame i gospodo predlažem da radimo, ako ste saglasni otvaram 28. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja počinje uobičajeno himnom. Dame i gospodo sa današnje sjednice odsustvo je pravdao narodni poslanik Dženan Đonlagić, primjećujemo da nedostaje još jedan broj poslanika, ali nisu prijavili svoje odsustvo. Kad su u pitanju gosti predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija obavijestio je da neće moći prisustvovati sjednici. U skladu sa članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, prije rasprave o dnevnom redu, poslanici postavljaju poslanička pitanja u usmenoj formi. U skladu sa članom 168. Poslovnika najave za postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi dostavili su sljedeći poslanici: Šemsudin Mehmedović ministru pravde, Nikola Lovrinović predsjedavajućem Savjeta ministara, Mirko Šarović predsjedavajućem Savjeta ministara, Zukan Helez predsjedavajućem Savjeta ministara, Denis Zvizdić predsjedavajućem Savjeta ministara, Damir Arnaut ministarki inostranih poslova i Mirjana Marinković-Lepić predsjedavajućem Savjeta ministara. Ove najave su u skladu sa članom 168. dostavljene predsjedavajućem Savjeta ministara i onom članu Savjeta ministara na koga se pitanje odnosi. Podsjećam da imamo direktan TV prenos u skladu sa članom 167. Poslovnika za ovu tačku dnevnog reda. Riječ dajem gospodinu Šemsudinu Mehmedoviću, dva minuta pitanje. Izvolite.

Hvala gospodo predsjedavajući. Dame i gospodo zastupnici, uvaženi gosti, moje pitanje odnosi se na ministra pravde u Vijeću ministara BiH, a ono glasi – Da li su urađene sve formalno-pravne pretpostavke da se presude međunarodnih krivičnih sudova koje su postale pravosnažne upisuju u kaznenu evidenciju u BiH? Mislim da obrazloženje nije potrebno, ja sam u pisanoj formi dostavio ministru i obrazloženje, ali ukoliko imamo na umu da oni koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora i koji su odslužili kazne u zatvorima diljem Evrope i svijeta, oni se danas mogu pojaviti kao ravnopravni kandidati za bilo koju funkciju na izborima koji slijede, to je jedna stvar. I druga stvar, siguran sam da postoji zapreka za oni koji su osuđivani u određenim i upravnopravnim stvarima u BiH, stoga pozivam i tražim od ministra pravde da obazloži, odnosno da informiše javnost da li se upisuju u kaznene evidencije, ako da kada je to krenulo, ako ne zbog čega ne i kada će to biti završeno. Hvala lijepo.

Hvala. Odgovor gospodin, ministar Grubeša.

Josip Grubeša

Poštovani predsjedatelju, uvaženi članovi Kolegija, uvažene zastupnice i zastupnici, kolege iz Vijeća ministara, dame i gospodo, poštovani mediji. Aktom Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH od Ministarstva pravde BiH je zatraženo da inicira proces unosa i čuvanja kaznenih podataka iz pravomoćnih presuda za osobe rođene u BiH i državljane BiH koji je izrekao Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju za koji ću u daljnjem izlaganju korsititi skraćenicu Međunarodni sud. Po primitku navedenog akta izvršene su nužne analize i utvrđeno je kao nesporno kako trenutačno postoji zakonska prepreka za rješavanje ovog pitanja, najprije jer Pravilnik o postupku Međunarodnog suda, kao ni Mehanizma, niti drugi normativni akti ovog tijela ne definira ovo pitanje, a također ni relevantni zakoni u BiH ne definiraju pitanje tko bi trebao poduzeti radnje za dobivanje konačnih presuda od Međunarodnog suda ili Mehanizma kako bi podaci iz istih bili uneseni u kaznenu evidenciju. Na sjednici održanoj 02.06.2020. godine Vijeće ministara je nakon razmatranja informacije donijelo zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo pravde da s nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta predloži pravilno definiranje prava i obveze u rješavanje ovog pitanja i pripremi tekst sporazuma, tj. memoranduma o pitanjima predaje i preuzimanja presuda Međunarodnog kaznenog suda kojim bi se uredila predaja i preuzimanje podataka iz osuđujućih presuda tog suda koje glase na državljane i osobe rođene u BiH radi evidentiranja u kaznenoj evidenciji u BiH. Radna skupina formirana je na temelju zaključaka Vijeća ministara od strane ministra pravde, održala je više sastanaka i pripremila prijedlog memoranduma pri čemu je ostalo da se precizira obrazac, aneks memoranduma s podacim koje je potrebno da Mehanizam unese u obrazac, a na temelju koje bi nadležna tijela u BiH, sukladno svojim propisima, izvršila unos podataka u kaznene evidencije u mjestu rođenja osuđenih osoba. Po usuglašavanju teksta od strane članova radne grupe, tekst ovog važnog dokumenta će biti dostavljen registraru Mehanizma na suglasnost, odnosno mišljenje i eventualne sugestije kojima bi se precizirali pojedini prijedlozi. Nakon očitovanja registra Mehanizma na pripremljeni tekst ovaj bilateralni sporazum će, sukladno odluci Predsjedništva BiH, biti dostavljen u proceduru za zaključivanje. Hvala vam, prijatno.

Hvala Vama. Gospodin Mehmedović, komentar.

Hvala lijepo. Hvala ministru na odgovoru, ali kada hoćete nešto da ne uradite onda formirate radnu skupinu ili komisiju da se bavi time, evo, kao što je, nažalost, slučaj i sa našim Vijećem ministara koji su formirali tu radnu skupinu koja treba da riješi, a vrlo je jednostavno rješenje, dobili ste evidencije na stiku, potrebno je izmijeniti samo član 1. Pravilnika o kaznenim evidencijama i riješen problem, ali očigledno je da ne postoji želja, ni volja da se to brzo riješi, obzrom na sve ove bremenitije političke probleme unutar BiH. Ali evo ako je to rješenje, evo, sačekaćemo i to, ali biću slobodan da Vas podsjetim, ako treba svaki mjesec dana, da se ovo pitanje riješi. Hvala lijepo.

Hvala. Riječ ima narodni poslanik, gospodin Nikola Lovrinović, pitanje predsjedavajućem Savjeta ministara.

Dobar dan, lijepi pozdrav koleginicama i kolegama i svim nazočnim u dvorani. Dakle, ja sam najavio postavljanje zastupničkog pitanja u usmenom obliku gospodinu predsjedavajućem Vijeća ministara koji, evo, koliko sam čuo, je ispričao se da neće danas moći biti, ne znam da li je možda nekoga zadužio, jer ja sam ovo dosta rano dao na znanje, tako da se nadam da je možda nekog zadužio da mi odgovori. A radi se o tome, naime, da početkom svibnja vam je poznato da se diljem Europe upražnjava obilježavanja Dana Europe, pa čak i mjeseca, je li, 09. svibnja i kao i zastupnik, ali i kao čovjek koji je predsjedavajući Povjerenstva za europske integracije htio sam malo, a da ne kažem probuditi nego ponukati, dakle, Vijeće ministara da provede neke zaključke koje smo davno donijeli, a tiču se i ovoga dana, i datuma, i događaja, pa znači pitanje glasi – Što je Vijeće ministara BiH, ovaj, kakve je odluke donijelo da bi omogućilo ubuduće obilježavanje Dana Europe? Naime, podsjetiću da smo na sjednici od 10.06.2021. godine na prijedlog ovog Povjerenstva, koje vodim, u raspravi oko infromacija o statusu BiH na europskom putu predložio jedan zaključak koji je glasio tada: Parlamentarna skupština BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci, znači, govorim 10.06.2021. godine, donese potrebne odluke koje bi omogućile da Vijeće ministara BiH ubuduće obilježava Dana Europe. Naime, ja sam pokušavao da se raspitam ima li kakvih aktivnosti, je li se što priprema, hoće li se nešto događati, nisam ništa dobio kvalitetne informacije koje bi me upućivale da će se oko toga nešto poduzeti, osim nešto iz DEI-a, ali mislim da bi bilo konačno vrijeme i red da tome danu posvetimo neku pozornost na jedan prigodan način, ako ne u punom kapacitetu ovaj put, jedan put bi se to moralo dogoditi i ja mislim da bi se s tim aktivnostima moralo krenuti. Dakle, evo, očekujem odgovor ima li ikakvih aktivnosti, s obzirom da ima do toga vremena još petnaestak dana. Ne znam ima li danas iko, ovaj, predviđen da mi da odgovor, ako nema, evo, onda ću predložiti nešto da poslije toga.

Nema predsjedavajućeg Savjeta ministara, nema odgovora.

Nikola Lovrinović

Ima li netko ispred Vijeća ministara da da? Nema.