16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

Dom naroda

8. 4. 2021

Glasanje

Izvještaju o provedenoj reviziji učinka o temi: “Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog onečišćenja mora“ - Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: “Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog onečišćenja mora“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02,02/03-16-1-2553/20 od 31. 12. 2020; - Prvi krug