18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

27. 5. 2021

Glasanje

Imenovanju: Elvira Lemeša za člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda, Valentine Rupčić za člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz hrvatskog naroda, Rajka Radovanovića za člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz srpskog naroda i Slavka Roliha za člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz reda ostalih - Imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, podnosilac rang-listi kandidata: Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH - Prvi krug