11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

1. 9. 2020

Glasanje

Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu - Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Planu rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-408/20 od 12. 02. 2020. godine - Drugi krug