11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

1. 9. 2020

Glasanje

Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu - Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, broj: 05/2-50-18-450/20 od 17. 02. 2020. godine - Drugi krug