11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

1. 9. 2020

Glasanje

Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini - Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini, broj: 01,02-50-18-773/20 od 09. 04. 2020. godine - Drugi krug