22. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

16. 5. 2022

Glasanje

Delegatskoj inicijativi Denisa Bećirovića - Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja ove inicijative u parlamentarnu proceduru, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine s ciljem formiranja Ministarstva poljoprivrede BiH, broj: 02-50-6-489/22 od 25. 3. 2022; - Prvi krug