17.sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

27. 4. 2021

Glasanje

delegatskoj inicijativi Denisa Bećirovića - Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića „kojom Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH traži od Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH da, najkasnije u roku od 20 dana od dana usvajanja ove inicijative, pokrene sve neophodne radnje s ciljem osnivanja Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, u skladu sa Ustavom i presudama Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH“, broj: 02-50-6-547/21 od 3. 3. 3021; - Prvi krug