Osnovne informacije

: HNS
Dobio 19407 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 2
:
: Poslanik u Predstavničkom domu PSBiH 2018-2022
: Magistar građevine
: 65 godina

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

25. 2. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
25. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
5. 10. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
21. 1. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjskih poslova BiH 21.1.2020..
14. 1. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
7. 3. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja 7.3.2019..
28. 12. 2018
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vlada Kantona Sarajevo 28.12.2018..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Predrag Kožul
7%
7
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Predrag Kožul
95.3757225433526%
95 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.