Osnovne informacije

:
: Ministrica okoliša i turizma FBiH
: Doktorica ekonomije
: 51 godina

Aktivnosti tokom mandata

7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

29. 3. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar komunikacija i prometa BiH 29.3.2022..
2. 2. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.
24. 5. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.
27. 4. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
29. 3. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
25. 3. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH 25.3.2021..
24. 3. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti .
4. 3. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar vanjskih poslova BiH, ministar finansija i trezora BiH.
14. 9. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Edita Đapo
33%
33
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Edita Đapo
78.9017341040462%
79 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.