5. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

26. 2. 2020

Stenogram

Uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovani članovi Vijeća ministara BiH, uvaženi predstavnici medija, poštovani gosti, otvaram 5. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, himna države Bosne i Hercegovine. Još jednom srdačno pozdravljam sve uvažene zastupnice i zastupnike, kao i prisutne goste. Na sjednici je trenutno prisutno 37 zastupnika. Uvaženi zastupnik Softić je najavio kašnjenje, a iz Ministarstva vanjskih poslova BiH dostavljeno je obavještenje da zamjenik ministrice vanjskih poslova, Josip Brkić, zbog ranije preuzetnih obaveza nije u mogućnosti prisustvovati sjednici Doma. Dakle, konstatujem da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. Sada prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Što se tiče izmjena dnevnog reda sjednice želim napomenuti sljedeće: S dnevnog reda skinute su sljedeće tačke: Tačka 12. Prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije (P.Z.E.I), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-667/19 od 24. 12. 2019. godine (prvo čitanje); Tačka 37. Razmatranje zastupničke inicijative Aide Baručije koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 97/15), upućujem zastupničku inicijativu kojom se Vijeće ministara obavezuje da uradi analizu sigurnosti i tehničke opremljenosti na željezničkim stanicama u Bosni i Hercegovini”, broj: 01-50-1-1655/19 od 18.09.2019. godine; jer Komisija za saobraćaj i komunikacije nije dostavila mišljenje. Tačka 17. Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2017. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-2701/18 od 10. 12. 2018. godine, skinuta je tačka na zahtjev Zajedničke komisije za ljudska prava; Tačka 34. Razmatranje zastupničke inicijative Damira Arnauta, koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnosim zastupničku inicijativu za izmjene i dopune Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-186/19 od 31. 01. 2019. godine; Tačka 38. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković Lepić koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 97/15), upućujemo zastupničku inicijativu za izmjenu člana 5. Pravilnika o korištenju telefona u Parlamentarnoj skupštini BiH na osnovu člana 49. stav (2) Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15 i 16/16), člana 63. stav (1) tačka g) Poslovnika Predstavničkog doma ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 97/15) i člana 53. stav (1) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16)”, broj: 01-50-1-1872/19 od 25. 10. 2019. godine, jer Zajednička komisija za administrativne poslove nije dostavila svoje mišljenje. Na dnevni red dodate su: Tačka 3. Zahtjev zastupnika Dragana Mektića za razmatranje Prijedloga zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u sadašnjem sastavu, po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-472/20 od 18.02.2020.; Tačka 15. Izjašnjavanje Predstavničkog doma o utvrđivanju novoga roka za dostavljanje mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama (predlagač: zastupnica Aida Baručija), broj 01-02-1-222/19 od 26.02.2019. Dok su tačke 11. i 12. dopunjenje: Tačka 11. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, predlagači zastupnici: Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1-840/19 od 18. 04. 2019. godine, skraćeni postupak, s Mišljenjem Komisije za finansije i budžet koja nije prihvatila principe Prijedloga zakona. Tačka 12. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, predlagač: zastupnik Damir Arnaut, broj: 01-02-1-1517/19 od 30. 08. 2019. godine , s Mišljenjem Ustavnopravne komisije koja po drugi put nije prihvatila principe Prijedloga zakona. Otvaram raspravu o predloženom dnevnom redu. Uvaženi zastupnik Dragan Mektić. Izvolite.

Dragan Mektić

Poštovani predsjedavajući, uvaženi članovi Kolegija, kolegice kolege poslanici, dragi gosti. Ja odustajem od ove svoje diskusije, odustajem od ove svoje diskusije, imao sam namjeru neki prijedlog da dam, ali evo odustao sam od svoje diskusije.

Hvala najljepša. Uvaženi zastupnik Damir Arnaut, diskusija. Izvolite.

Damir Arnaut

Hvala predsjedavajući. Ja sam ovu tačku dnevnog reda još predložio u aprilu prošle godine, ne znam zašto Kolegij nikada nije stavio na razmatranje, tako da sam to ponovio sada sa istim materijalom, ovaj, koji je dostavljen tada. Dakle, utvrđivanje okolnosti vezanih za komunikaciju upućenu generalnom sekretaru Vijeća Evrope ispred Parlamentarne skupštine BiH sa posebnim osvrtom na dva pitanja od primarne važnosti, razmatranje medijskih izvještaja, da je gospođa Krišto zauzela određene stavove po pitanju odobravanja međunarodnih putovanja nakon što je gospodin Mladen Bosić, govorimo o prošlom sazivu, odbio dati saglasnost za njeno putovanje u Bleiburg gdje se održavala komemoracija pripadnicima ... ustaških i drugih kolaboracionističkih postrojbi, a što mi je gospodin Bosić potvrdio, te da se utvrdi da li je odbijanje mog, saglasnost za moje putovanje u svojstvu eksperta Vijeća Evrope na bilo koji način s tim povezano, te dostavljanje svih utvrđenih činjenica generalnom sekretaru Vijeća Evrope. Kratko obrazloženje: Ja sam u oktobru 2018. izabran kao ekspert Vijeća Evrope da putujem na konferenciju o pravnim pitanjima u Danskoj. Tanašnji članovi Kolegija, gospodin Džaferović, gospodin Mladen Bosić su odmah dali saglasnost, gospođa Krišto je odbila dati saglasnost, međutim službe Parlamenta su obavijestile generalnog sekretara Vijeća Evrope da saglasnost nije data zato što se Kolegij nije sastao, međutim, kako vidite iz priloženih materijala email poruke unutar službi dokazuju da su gospodin Džaferović i gospodin Bosić dali saglasnost, da gospođa Krišto nije. Ja sam razgovarao, konsultovao se o ovom pitanju sa gospodinom Bosićem. On nije znao konkretno razloge za odbijanje ovog konkretnog putovanja, međutim, takođe me obavijestio da je gospođa Krišto obavijestila nakon što je on odbio dati saglasnost za njeno putovanje u Bleiburg da ona više neće davati generalno saglasnosti za putovanja. Tako da, s obzirom da nemam činjenice, ja sam se obratio kao što znate sve troje u više navrata, prvo Kolegiju sekretara, pa Kolegiju Predstavničkog doma, nikad nisam dobio nikakav odgovor po ovom pitanju i mene zaista čudi da gospodin Radmanović i gospodin Zvizdić nisu našli za shodno da se ovo pitanje razmotri u svijetlu zaista ozbiljnih medijskih izvještaja da su neka odbijanja za putovanja možda bila povezana sa odbijanjem gospodina Bosića da gospođi Krišto odobri putovanje u Bleiburg. Stoga predlažem ovu tačku dnevnog reda, dakle, da se sve ovo razmotri, da se eventualno ukoliko tačka bude prihvaćena, da se formira neka komisija koja će razmotriti ova pitanja. Hvala.

Hvala. Nema više prijavljenih za raspravu o dnevnom redu. Imamo, dakle, jedan prijedlog izmjene i dopune dnevnoga reda koji je upravo obrazložio uvaženi zastupnik Damir Arnaut. Mi ćemo se izjasniti o ovom prijedlogu izmjene i dopune dnevnog reda, a onda idemo na dnevni red današnje sjednice. Dakle, dajem na izjašnjenje, na izjašnjavanje prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda sa novom tačkom dnevnog reda koja se zove – Utvrđivanje okolnosti vezanih za komunikaciju upućenu generalnom sekretaru Vijeća Evrope ispred Parlamentarne skupštine BiH. Obrazloženje ste čuli od zastupnika Damira Arnauta. Molim da glasamo. Od ukupno prisutnih 41 – za 13, protiv 16, suzdržanih 12. Dakle, ne postoji opća većina i nije prihvaćen prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda. Konstatiram da 5. sjednica Doma ima sljedeći dnevni red, e sada će ovo sve trebati pročitati, pa molim za malo strpljenja, je li. Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja; 3. Zahtjev zastupnika Dragana Mektića za razmatranje Prijedloga zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, u sadašnjem sastavu, po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-472/20 od 18.02.2020.; 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01-02-1-2568/17 od 30.10.2017. (drugo čitanje); 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1885/18 od 17.09.2018. godine (drugo čitanje); 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, predlagač: Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I), broj: 01,02-02-1-2852/18 od 27.02.2019. godine (drugo čitanje); 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-489/19 od 27.05.2019. godine (drugo čitanje); 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I), predlagač: Vijeće ministara, broj: 01,02-02-11694/19 od 25.09.2019. godine (drugo čitanje); 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-021-1613/18 od 13.09.2018. godine (prvo čitanje); 10. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, predlagači zastupnici: Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-11626/18 od 26.02.2019. godine (prvo čitanje); 11. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, predlagači zastupnici: Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1840/19 od 18.04.2019. godine, skraćeni postupak, s Mišljenjem Komisije za finansije i budžet; 12. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, predlagač: zastupnik Damir Arnaut, broj: 01-02-1-1517/19 od 30.08.2019. godine , s Mišljenjem Ustavnopravne komisije; 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu zastupnika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-196/20 od 05.02.2020. godine; 14. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, broj: 01,02-02-1-377/18 od 03.02.2020. godine; 15. Izjašnjavanje Predstavničkog doma o utvrđivanju novoga roka za dostavljanje mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama (predlagač: zastupnica Aida Baručija), broj 01-02-1-222/19 od 26.02.2019.; 16. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-50-19-2615/18 od 03.12.2018. godine; 17. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-2141/19 od 12.12.2019. godine; 18. Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji programskih planova za 2017. godinu BHT1, BH Radija 1, Muzičke produkcije BHRT-a i Multimedija BHRT-a, podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije BiH, broj: 01,02-29-1451/18 od 14.06.2018. godine; 19. Izvještaj o realizaciji programskih planova za 2018. godinu BHT1, BH Radija 1, Muzičke produkcije BHRT-a i Multimedije BHRT-a, podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-50-18-678/19 od 27.03.2019. godine; 20. Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2018. godinu, podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije BiH, broj: 01,02-50-18-1194/19 od 27.06.2019. godine; 21. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 05/7-39-1-382/19 od 19.02.2019. godine; 22. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 05/7-39-1-289/20 od 31.01.2020. godine; 23. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,0250-18-548/19 od 11.03.2019. godine; 24. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 05/6-5018-293/20 od 03.02.2020. godine; 25. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 05/1-50-1326-55-9/19 od 21. 01. 2019. godine; 26. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu, broj: 05/2-50-12-237/19 od 29.01.2019. godine; 27. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2018. godinu, broj: 05/3-37-4-227/19 od 28.01.2019. godine; 28. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-747/19 od 04.04.2019. godine; 29. Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2017. godinu, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01,02-5019-1645/18 od 18.07.2018. godine; 30. Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2018. godinu, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, broj: 01,0250-18-1273/19 od 11.07.2019. godine; 31. Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za spoljnotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za spoljnotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene u 2017. godini, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1623/19 od 12.09.2019. godine; 32. Informacija o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inostranstvu za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo odbrane BiH, broj: 03/1-03-2146/18 od 25.09.2018. godine; 33. Potvrđivanje Odluke o učešću pripadnika policijskih službi iz Bosne i Hercegovine u stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih nacija u Demokratskoj Republici Kongo, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-50-18-1222/19 od 02.07.2019. godine; 34. Razmatranje zastupničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim zastupničku inicijativu kojom se sugerira nadležnim entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko Distrikta (vlade i zakonodavna tijela), da pripreme i usvoje izmjene i dopune Zakona o zaštiti od klevete, na način da se u njih inkorporiraju različiti standardi prihvatljivosti, tolerancije te dokazivanja kada je u pitanju navodna kleveta protiv javnih ličnosti u odnosu na privatne osobe, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava”, broj: 01-50-1-1490/19 od 19.08.2019. godine; 35. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 97/15), podnosim zastupničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu propusnosti državne granice Bosne i Hercegovine i opremljenosti Granične policije za bolju kontrolu granica”, broj: 01-50-11519/19 od 23. 08. 2019. godine; 36. Razmatranje zastupničke inicijative Mirjane Marinković Lepić koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 97/15i 78/19), upućujem zastupničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, donese odluku o provjeri diploma svih zaposlenih u državnim institucijama u smislu kontrole validnosti diploma u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti obrazovanja.”, broj: 01-50-1-225/20 od 24.01.2020. godine; 37. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o davanju saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda (Amandmani iz Kampale), broj: 01,02-21-1-2224/19 od 05.02.2020. godine; 38. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi, broj: 01,02-21-1-897/19 od 26.04.2019. godine; 39. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim stvarima (MAC), broj: 01,02-21-1-345/20 od 06.02.2020. godine; 40. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 3 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka) dana 5. oktobra 2011. u Luksemburgu i 25. oktobra 2011. u Sarajevu, sa naknadnim izmjenama i dopunama s vremena na vrijeme /Bolnice RS – A (Fi 31.243 - SERAPIS 2010-0049) (Ugovor o finansiranju), broj: 01,02-21-1-362/20 od 07.02.2020. godine; 41. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, i Republike Srpske (Republika Srpska), koju zastupa Ministarstvo finansija i Grada Gradiške (agencija za sprovođenje projekta), koju zastupa gradonačelnik, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) u iznosu od 10.266.845,46 evra – Prikupljanje i tretman otpadnih voda Gradiška – faza 1, broj: 01,02-21-1-363/20 od 07.02.2020. godine; 42. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Nota sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2018. godinu, zaključen u Sarajevu, 9. decembra 2019, razmjenom diplomatskih nota, broj: 01,02-21-1-365/20 od 07.02.2020. godine; 43. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeće Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim stambenim programom – BiH 6 (2018), potpisan 30. 09. 2019. u Parizu, broj: 01,02-21-1-366/20 od 07.02.2020. godine; 44. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka) dana 27. decembra 2016. u Sarajevu i 29. decembra 2016. u Luksemburgu i Banjaluci /Bolnice RS – B (Fi 31.526 - SERAPIS 2010-0049) (Ugovor o finansiranju), broj: 01,02-21-1-375/20 od 10.02.2020. godine; 45. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, i Republike Srpske (Republika Srpska), koju zastupa Ministarstvo finansija, i Grada Gradiške (agencija za izvođenje projekta), koji zastupa gradonačelnik, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), u iznosu od 3.800.000,00 evra – Prikupljanje i tretman otpadnih voda u Gradiški, broj: 01,02-21-1-376/20 od 10.02.2020. godine; 46. Razmatranje materijala sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-Pov-07-03-10-5-38/18 od 03.05.2018. godine; 47. Razmatranje materijala sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-12-97/18 od 05.11.2018. godine; 48. Razmatranje materijala sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-1271/19 od 26.11.2019. godine. Prelazimo na prvu tačku, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Dobili ste Zapisnik. Ima li neki od uvaženih zastupnika primjedbe na Zapisnik? Imamo zastupnicu Sanju Vulić. Izvolite.

Dobar dan svima. Uvaženi predsjedavajući ja sam iščitavala Poslovnik i cijenim da ova moja primjedba negdje najbolje može da se predstavi kroz ovu tačku dnevnog reda, izvod iz Zapisnika, a radi se o mojoj diskusiji na prošlom parlamentarnom zasjedanju. Prilikom uživo prednosa kada sam ja diskutovala na 17. tački dnevnog reda bio je zvučni signal koji se pretežno pušta, je li, tokom uživo prenosa kada se govore pogrdne riječi, psovke i slično i samim tim došlo je do zabune u Republici Srpskoj gdje su me pitali kakve sam ja to ružne riječi izgovarala u ovom Domu i zašto sam narušavala dignitet ovog Doma, pa ja želim Vama da kažem, i da sugerišem kolegama iz tehnike, a vjerujem da ćete Vi uvažiti, da ja nisam nikakve pogrdne riječi govorila. Vi znate da ja dolazim iz reda srpskog naroda i da govorim srpski jezik. Riječ – bezobrazan po riječniku srpskog jezika, Matice srpske, nije uopšte pogrdna riječ, naprotiv, označava onog ko se ne stidi svojih dijela i postupaka, sinonimi su besraman, drzak i tome slično. Tako da ja očekujem da kolege iz tehnike taj bip koji su pustile izbrišu jer ja nisam ništa loše rekla, niti uvredljivo, a ukoliko je to nemoguće evo Vama kao predsjedavajućem predlažem da i u tehniku zaposlimo nekoga ko poznaje pravopis u srpskog i hrvatskog i bosanskog jezika tako da nećemo više imati tih problema. Toliko i hvala.

Ok. Hvala, nema više prijavljenih. Prelazimo na tačku broj dva, Ad. 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja

U skladu sa članom 170. Poslovnika do ove sjednice Doma pitanja i incijative u pisanoj formi postavili su sljedeći zastupnici: Saša Magazinović je postavio 8 pitanja, Nenad Nešić dva, Zukan Helez je postavio jedno pitanje, Edita Đapo je postavila jedno pitanje, Mirjana Marinković-Lepić je postavila 4 pitanja, Jasmin Emrić je dva pitanja postavio, Damir Arnaut postavio je dva pitanja i zatražio upućivanje urgencija za dostavljanje odgovora, Nikola Lovrinović je postavio dva pitanja i zatražio upućivanje urgencija za dostavljanje odgvoora, Aida Baručija je postavila 15 pitanja, Adil Osmanović jedno pitanje i zastupnici iz Kluba Naša stranka-Nezavisni blok postavili jedno pitanje. Do današnje sjednice dostavljeni su sljedeći odgovori: na pitanja zastupnice Mirjane Marinković-Lepić dostavljeno je 38 odgovora, Aide Baručije 26 odgovora, na pitanja Saše Magazinovića dostavljeno je 7 odgovora, na pitanja Damira Arnauta dostavljeno je 6 odgovora i po jedan odgovor dostavljen je na pitanja uvaženih zastupnika: Đapo, Đonlagića, Mehmedovića, Emrića i Mirka Šarovića. Imate li komentare na dobivene odgovore? Imate, uvaženi zastupnik Magazinović. Izvolite.

Uvaženi predsjedavajući pozdravljam Vas, Vaše zamjenike, članove Vijeća ministara i kolege i kolegice zastupnike, kao i ostale prisutne. Dobio sam nekoliko odgovora, komentarisat ću samo jedan. To je od ministra Mitrovića vezano za izgradnju putnog pravca Foča-Šćepan Polje, o čemu smo razgovarali i na Komsiji za izbor Vijeća ministara i to je bilo jedno od pitanja koje sam mu postavio. Za razliku od uobičajnih komentara, ja sam izuzetno zadovoljan i brzinom kojom je ovaj odgovor dostavljen, a i njegovim sadržajem koji ukratko kaže da bi taj putni pravac koji je sramota za državu Bosnu i Hercegovinu već godinama, koja je naša, je li, sa ove strane nabliža veza prema Crnoj Gori, taj put koji je u katastrofalnom stanju. Ja sam prošle sedmice prošao zadnji put, ne znam, tu nema šanse da se dva autobusa mimoiđu, nema mogućnosti kad je loše vrijeme da vam iko može garantovati da zajedno sa onim zemljištem koje klizi nećete završiti dole u provaliji. Dakle, odgovor je takav, optimističan je, da u drugoj polovini ove godine ili najkasnije početkom naredne, počinju radovi. Ono što je obećavajuće jeste i najava da je urađeno dosta popratne dokumentacije, da su riješeni uglavnom imovinsko pravni poslovi, s tim da ima ovdje i nekoliko stvari, ja neću sada da to komentarišem i da tražim dlaku u jajetu, ima nekoliko stvari koje vuku na ono, može bit bidne. Da ne bi to tako bilo, mislim ja Vas molim iako znam šta su vaše ingerencije, ali isto tako znam i šta znači politička moć čovjeka koji sjedi u Vijeću ministara, da ovo ispratite i da imamo informaciju nekada, recimo za pet, šest mjeseci, gdje smo sa ovom pričom i Vas lično ću cijeniti po tome ako održite ono obećanje koje ste dali kad smo razgovarali i kad ste trebali postati ministar, a bili samo kandidat. Hvala vam.