Osnovne informacije

Dobio 4882 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
:
: Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
: Doktor pravnih nauka
: 49 godina

Aktivnosti tokom mandata

8. 11. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 8.11.2022..
2. 11. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 2.11.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 2.11.2022..
25. 10. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
27. 9. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
26. 9. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

8. 11. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 8.11.2022..
2. 11. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 2.11.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 2.11.2022..
25. 10. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
27. 9. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
26. 9. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Damir Arnaut
223%
223
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Damir Arnaut
98.5549132947977%
99 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.