Glasanja

Za
Protiv
Suzdržan
Nema
7. 6. 2022, 29. sjednicа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Predstavnički dom)
Glasao ZA

Davanju saglasnosti za ratifikaciju materijala iz tačaka 43. - 48. - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Prijedlogu za objedinjavanje glasanja o tačkama 43. - 48. - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Davanje saglasnosti za ratifikaciju materijala iz tačaka 43. - 48. - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Prijedlog za objedinjavanje glasanja o tačkama 43. - 48. - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Poslanička inicijativa Edite Đapo, Saše Magazinovića i Jasmina Emrića kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da u roku od 15 dana usvoji Odluku kojom se suspendira carinska stopa na uvoz električnih i značajno umanjuje carinska stopa na uvoz hibridnih automobila“, broj: 01-50-1- 744/22 od 11. 5. 2022; Usvajanju poslaničke inicijative - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Poslanička inicijativa Edite Đapo, Saše Magazinovića i Jasmina Emrića kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da u roku od 15 dana usvoji Odluku kojom se suspendira carinska stopa na uvoz električnih i značajno umanjuje carinska stopa na uvoz hibridnih automobila“, broj: 01-50-1- 744/22 od 11. 5. 2022; Usvajanje poslaničke inicijative - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Poslanička inicijativa Aide Baručije, Saše Magazinovića, Edite Đapo, Dženana Đonlagića, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić i Šemsudina Mehmedovića kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da najkasnije u roku od 60 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim će se napad na novinare/ke tretirati kao posebno krivično djelo, broj: 01-50-1-633/22 od 21. 4. 2022; Usvajanju poslaničke inicijative - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao PROTIV

Izvještaji o radu stalnih zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu: - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Poslanička inicijativa Aide Baručije, Saše Magazinovića, Edite Đapo, Dženana Đonlagića, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić i Šemsudina Mehmedovića kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da najkasnije u roku od 60 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona BiH kojim će se napad na novinare/ke tretirati kao posebno krivično djelo, broj: 01-50-1-633/22 od 21. 4. 2022; Usvajanje poslaničke inicijative - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao PROTIV

Izvještaji o radu stalnih zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu - Prvi krug

Prihvaćen

Najčešće glasaju jednako

Neslaganje s klubom

Damir Arnaut
11.5606936416185%
12 %
20.6647398843931%
21 %
76.5895953757225%
Mirsad Kukić
77 %