27. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 3. 2022

Glasanje

Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta kojom se traži od Ministarstva komunikacija i prometa BiH da pokrene postupak izmjene Pravilnika o vozačkoj dozvoli („Službeni glasnik BiH“, broj 9/19), s ciljem ukidanja člana 24. kojim se regulira obaveza zamjene vozačke dozvole za lica koja promijene prebivalište, broj: 01-50-1-224/22 od 9. 2. 2022. Usvajanju inicijative Zaključak koji glasi: „Predstavnički dom traži od Doma naroda da Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine usvoji po hitnom postupku, te da istovremeno okonča i proceduru usvajanja Zakona o javnim nabavkama“, predlagači: poslanici Predrag Kojović, Denis Zvizdić, Nermin Nikšić, Jasmin Emrić, Damir Arnaut, Saša Magazinović, Aida Baručija, Nada Mladina, Zukan Helez i Mirjana Marinković-Lepić, broj: 01-50-1-377/22 od 9. 3. 2022; Usvajanju zaklju