28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

27. 4. 2022

Glasanje

Objedinjavanju rasprave o tačkama od 25. do 30. - Prvi krug