28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

27. 4. 2022

Glasanje

Drugi krug glasanja o Inicijativi poslanika Damira Arnauta kojom se traži od Ministarstva komunikacija i prometa BiH da pokrene postupak izmjene Pravilnika o vozačkoj dozvoli („Službeni glasnik BiH“, broj 9/19), s ciljem ukidanja člana 24. kojim se regulira obaveza zamjene vozačke dozvole za lica koja promijene prebivalište, broj: 01-50-1-224/22 od 9. 2. 2022. Poslaničkoj inicijativi - Drugi krug