29. sjednicа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 6. 2022

Glasanje

Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka poslanika Nermina Nikšića povodom rasprave o Informaciji Upravnog odbora Javnog RTV servisa BiH o posljedicama finansijske blokade BHRT-a koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nalaže Vijeću ministara BiH i resornom Ministarstvu komunikacija i prometa BiH da hitno preduzme aktivnosti na rješavanju blokade računa BHRT-a, osiguravanju naplate potraživanja, te stvaranja pretpostavki za nastavak normalnog i stabilnog funkcioniranja BHRT-a“, broj: 01-50-1-15-28/22, veza broj: 01,02-50-18- 476/22 od 28. 4. 2022.