29. sjednicа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 6. 2022

Glasanje

Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka poslanika: Mirjane Marinković – Lepić, Aide Baručije i Predraga Kojovića povodom rasprave o Informaciji Upravnog odbora Javnog RTV servisa BiH o posljedicama finansijske blokade BHRT-a koji glasi: „Traži se od Vijeća ministara BiH da u roku od 30 dana osigura efikasnu naplatu RTV takse u svim dijelovima BiH, isplatu svih dugovanja na ime RTV takse od strane drugih emitera, te da dostavi sve informacije o izbjegavanju naplate i isplate dugovanja nadležnim tužilaštvima“, broj: 01-50-1-15-28/22, veza broj: 01,02-50-18-476/22 od 28. 4. 2022; Prijedlog zaključka - Drugi krug