29. sjednicа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 6. 2022

Glasanje

Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Predraga Kojovića, Mirjane Marinković- Lepić i Damira Arnauta kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji odluku o kvalitetu naftnih tečnih goriva koja je neophodan uslov za članstvo BiH u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i uputi je u parlamentarnu proceduru, broj: 01-50-1-267/22 od 28. 4. 2022; Poslanička inicijativa - Drugi krug