29. sjednicа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 6. 2022

Glasanje

Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o modificiranoj poslaničkoj inicijativi Damira Arnauta kojom se traži od Ministarstva komunikacija i prometa BiH da u roku od 75 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim će se značajno pooštriti sankcije za određena djela propisana navedenim zakonom, broj: 01-50-1-352-2/22 od 28. 4. 2022; Modifikovana poslanička inicijativa - Drugi krug