29. sjednicа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 6. 2022

Glasanje

Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o modificiranoj poslaničkoj inicijativi Mirjane Marinković-Lepić kojom se predlaže Upravi za indirektno oporezivanje BiH i Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH da u roku od 90 dana pokrenu inicijativu prema Vijeću ministara BiH kojom će se korigirati cijena takse koja se plaća prilikom izdavanja uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, broj: 01-50-1-543/22 od 28. 4. 2022; Modifikovana poslanička inicijativa - Drugi krug