29. sjednicа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 6. 2022

Glasanje

Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključaka poslanika Jasmina Ermića povodom rasprave o Informaciji Upravnog odbora Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine o posljedicama finansijske blokade BHRT-a koji glase: 1. „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo pravde BiH da u roku od 30 dana izradi i dostavi u zakonodavni postupak izmjene Zakona o izvršnom postupku Bosne i Hercegovine na način da se potraživanje za RTV taksu smatra vjerodostojnom ispravom. 2. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da u najkraćem roku predloži izmjene Zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine na način da se osigura održivo finansiranje sva tri javna RTV servisa Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1- 15-28/22, veza broj: 01,02-50-18-476/22 od 28. 4. 2022; Prijedlogu zaključaka - Drugi krug