29. sjednicа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 6. 2022

Glasanje

Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključaka poslanika iz Kluba SDA povodom rasprave o Informaciji Upravnog odbora Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine o posljedicama finansijske blokade BHRT-a koji glase: 1. „Tražimo od Poreske uprave FBiH da, u saradnji s Vladom FBiH, deblokira račun BHRT-a. 2. Pozivamo Vijeće ministara BiH da što prije razmatra aktuelnu situaciju u vezi s finansiranjem Javnog servisa. 3. Tražimo da nadležni sud ubrza rješavanje predmeta koji se odnose na povrat duga od prikupljanja RTV takse. 4. Tražimo od Vlade FBiH i Parlamenta FBiH da usklade svoj Zakon o izvršnom postupku FBiH u dijelu prinudne naplate sa istim zakonom u RS- u. 5. Predlažemo Odboru JRT sistema BiH da izradi novi model naplate RTV takse kojim bi se na jedinstven način prikupljala RTV taksa na cijeloj teritoriji BiH“, broj: 01-50-1-15-28/22, veza broj: 01,02-50-18-476/22 od 28. 4. 2022; Prijedlogu zaključaka - Drugi krug