24. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

26. 10. 2021

Glasanje

Odluka o potvrđivanju smjene ministra odbrane Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-34-7-1845/21 od 5. 10. 2021; Odluci o potvrđivanju smjene ministra odbrane Bosne i Hercegovine - Prvi krug