26. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2022

Glasanje

Razmatranje inicijative poslanica Mirjane Marinkovię-Lepię i Aide Baruěije kojom se nalaĂe Vijeęu ministara BiH da u roku od 30 dana u zakonodavnu Taěka dnevnog reda proceduru dostavi Zakon o državnoj imovini, broj: 01-50-1-1972/21 od 27. 10. 2021; Usvajanju inicijative - Prvi krug